Hållbarhet är viktigt!

 

 Ett hållbart samhälle är viktigt. Både här hemma och i de länder där vi tillverkar våra produkter. 

Många av våra kunder har en tydlig policy gällande CSR och hållbarhet och vi arbetar aktivt med att möta de kraven. Vi vill att fabrikerna som tillverkar våra produkter arbetar under säkra, rättvisa, lagliga och humana förhållanden.  Vi levererar ett stort antal olika typer av produkter och det är en självklarhet att vi följer lagstiftningen som gäller inom EU samt lokala regler och krav. Våra produkter ska främja en hållbar miljövänlig framtid.

Vi jobbar med hållbarhet inom hela produktionskedjan, inte bara genom materialval som ska uppfylla EU standard enl. 190/2006/REACH, utan även med krav på sociala och etiska rättvisa metoder för produktionen och också bästa möjliga val av transport.